חיפוש:

> קטלוג צבעים >

פורמיקה WILSONART

A1022-M
0034-M
0112-M
0131-M
0512-M
0531-M
0565-M
1003-M
1416-M
2220-M
2422-M
2530-M
3123-M
781-M
A1002-M
A1022-M
A1026-M
A1030-M
A1303-M
A1408-M
A1713-M
A2004-M
A2017-M
A2043-M
A2226-M
A2340-M
A2603-M
A3002-M
A3008-M
A3034-M
D327-M
D381-M
D403-M
D431-M
D91-M
0044-WH
0112-G
0131-G
0303-FA
0926-FA
1002-G
1022-ML
1022-N
1022-WH
1026-FL
1026-L
1026-N
2043-L
2043-N
2226-N
2340-G
2422-WL
2530-G
3008-WH
3030-WH
3123-SK
781-G
8110-WL
8123-TX
8124-TX
8125-TX
A1002-WI
A1003-CH
A1003-L
A1022-FL
A1022-G
A1022-SK
A1022-WS
A1026-CH
A1026-G
A1026-ML
A1026-WH
A1026-WS
A1030-FL
A2017-G
A2017-SK
A2017-WL
A2043-G
A2043-WH
A2043-WS
A2220-ML
A2220-TX
A2226-CH
A2226-L
A2226-SK
A2226-TX
A2226-WH
A2226-WS
A2422-FL
A2603-WI
D381-G
D403-G
FA-D22
G-2226
L-0024
L-1022
4104H-WH
4108 NM
4113H-WH
4115 ML
4116-NM
4117-NM
4128H-WH
4128-WS
4179H-NM
4196-NM
4313-ML
4393-WS
7633-NM
A4113-NM
A4121-WS
A4140-WS
A4165-WS
A4173-NM
A4173-WS
A4180-WS
A4181-WS
A7301-NM
A8624-NM
H4393-WH
WM-4277

פורמיקה סנטר

3099
3100
3102
3104
3116
3120
3130
3131
3135
3142
3162
3170
3199
3201
3207
3227
3228
3231
3234
3244
3273
3326
3355
3374
3406
3473
3550
3573
3605
3607
3716
3719
3729
3730
3735
3785
3788
3803
3849
3870
3895
3904
3907
3930
5160
5165
5173
5178
5180
5191
5340
5420
5600
5602
5607
5608
5612
5614
5632
5633
5634
5635
5636
5639
5640
5644
5645
5646
5649
5650
5651
5652
5655
5659
5660
5670
5720
5721
5722
5725
5730
5731
5732
5945
5950
5952
5986
6430
6440
W- 6301
W-2300
W-2301
W-2302
W-2303
W-2304
W-2305
W-2306
W-2308
W-3401
W-3402
W-3407
W-3408
W-4501
W-4502
W-4602
W-4603
W-5501
W-5502
W-5503
W-5504
W-5505
W-5506
W-5507
W-5601
W-5603
W-6101
W-6102
W-6103
W-6201
W-6401
W-6403
W-6404
W-6405
W-6406
W-6501
W-6502
W-6503
W-6504
W-6601
W-7101
W-7201
W-7301
W-7401
W-7402
W-7403
W-7404
W-7405
W-7406
W-7501
W-7502
W-7601
W-7701
W-7702
W-7801
W-7802
W-7901
W-8101
W-8102
W-8103
W-8104
W-8105
W-8106
W-8107
W-8108
W-8109
W-8201
1416
1417
1418
1423
1424
1425
1836
1837
1838
1839
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1921
1922
3099 HORIZON
3199 HORIZON
3201 HORIZON
F-2401
F-2405
F-2406
F-2407
F-2408
F-2460
F-2461
F-2501
F-2502
F-2503
F-2504
F-8500
F-8600
F-8700
FLOWER 3099
FLOWER 3199
FLOWER 3207
FLOWER 3550
GLOSS BERRY 3199
GLOSS BERRY 3572
1100
1120
A1201
A1202
A1304
A1305
A1501
A1601
A1603
A1604
G-1302
G-1602

פורמיקה מעוצבת WILSONART

Aloha 11
Aloha 12
Aloha 13
Aloha 22
Aloha 23
Aloha 24
Autumn Trees 21
Autumn Trees 22
Autumn Trees 23
Autumn Trees 24
Autumn Trees 25
Autumn Trees 31
Autumn Trees 32
Be Rock 21
Be Rock 22
Be Rock 23
Be Rock 24
Be Rock 25
Be Rock 26
Be Rock 27
Beautiful Balloon 23
Beautiful Balloons 21
Beautiful Balloons 22
Beautiful Balloons 24
Beautiful Balloons 25
Beautiful Balloons 26
Beautiful Balloons 27
Chains 11
Chains 12
Chains 13
Chains 22
Chains 23
Chains 24
Coffeeclouds 11
Coffeeclouds 12
Coffeeclouds 13
Coffeeclouds 14
Coffeeclouds 21
Coffeeclouds 22
Coffeeclouds 23
Coral 11
Coral 12
Coral 13
Coral 14
Coral 15
Coral 16
Coral 17
Cubix 11
Cubix 12
Cubix 13
Cubix 31
Drip Drops 21
Drip Drops 22
Drip Drops 23
Drip Drops 24
Drip Drops 25
Drip Drops 26
Drip Drops 27
Electric 11
Electric 12
Electric 21
Electric 22
Fineline 11
Fineline 12
Fineline 13
Fineline 21
Fineline 22
Fineline 23
Floating Foam 22
Floating Foam 24
Floating Foam 25
Floating Foam 26
Floating Foam 27
Floating Foam 28
Floating Foam 29
flowing grids 21
flowing grids 22
flowing grids 23
flowing grids 24
flowing grids 25
flowing grids 26
fluid 013
fluid 11
fluid 12
fluid 14
fluid 15
fluid 16
fluid 17
Flying Cells 11
Flying Cells 12
Flying Cells 13
Flying Cells 21
Flying Pills 21
Flying Pills 22
Flying Pills 23
Flying Pills 24
Flying Pills 25
Flying Pills 26
Flying Pills 27
Forbidden Fruit 32
Forbidden Fruits 11
Forbidden Fruits 12
Forbidden Fruits 13
Forbidden Fruits 31
Forbidden Fruits 33
Forbidden Fruits Loose 11
Forbidden Fruits Loose 12
Forbidden Fruits Loose 13
Forbidden Fruits Loose 14
forbidden fruits loose 31
Forbidden Fruits Loose 32
forbidden fruits loose 33
Honeycomb 21
Honeycomb 22
Honeycomb 23
Honeycomb 24
Honeycomb 25
Honeycomb 26
Honeycombball 11
Honeycombball 12
Honeycombball 13
Honeycombball 21
Jardin 11
Jardin 12
Jardin 13
Jardin 15
Jardin 31
Jardin 32
Jardin 33
Jardin Med 11
Jardin Med 12
Jardin Med 13
Jardin Med 14
Jardin Med 34
Jardin Med 35
Jardin Med 36
Jardin Petit 21
Jardin Petit 22
Jardin Petit 23
Jardin Petit 24
Jardin Petit 31
Jardin Petit 32
Jardin Petit 33
Le Pop 21
Le Pop 22
Le Pop 23
Le Pop 24
Le Pop 31
Le Pop 32
Le Pop 33
Light Circles 31
Light Circles 32
Light Circles 33
Light Circles 34
Light Circles 35
Light Circles 36
Light Circles 37
linear landscape 21
linear landscape 22
linear landscape 23
linear landscape 24
linear landscape 25
linear landscape 26
linear landscape 27
Lucent 12
Lucent 21
Lucent 23
Lucent 31
Lucent 32
Lucent 33
Micro Structure 21
Micro Structure 22
Micro Structure 23
Micro Structure 24
Micro Structure 25
Micro Structure 26
Nature Circles 21
Nature Circles 22
Nature Circles 23
Nature Circles 24
Nature Circles 31
Nature Circles 32
Nature Circles 33
New Sambra Petit 31
New Sambra Petit 32
New Sambra Petit 33
Transparent 11
Transparent 14
New Transparent 12
New Transparent 13
New Transparent 15
New Transparent 16
Transparent 13
Ocean Shells 21
Ocean Shells 22
Ocean Shells 23
Ocean Shells 24
Ocean Shells 31
Ocean Shells 32
Ocean Shells 33
Paisley 21
Paisley 22
Paisley 23
Paisley 25
Paisley 26
Paisley 31
Palms 21
Palms 22
Palms 23
Palms 24
Palms 25
Palms 26
Palms 27
prisma 21
prisma 22
prisma 23
prisma 24
prisma 25
prisma 26
Royal Squares 21
Royal Squares 22
Royal Squares 23
Royal Squares 24
Royal Squares 25
Royal Squares 26
Royal Squares 27
Sambra 31
Sambra 32
Sambra 34
Bark 31
Coffee Beans 31
Cosmos 31
Cumulus 31
Grass 31
Gridlock 31
Hearts 21
Kids 21
morphscape 31
Peppers 31
Sportstoons 21
Teddy Bears 21
Yearbook 31
You Rock 31
Sweet Rocks 11
Sweet Rocks 32
Sweet Rocks 33
Sweet Rocks 34
Sweet Rocks 35
Sweet Rocks 36
Targets 21
Targets 22
Targets 23
Targets 24
Targets 25
Targets 26
Targets 27
vertical dripping 21
vertical dripping 22
vertical dripping 23
vertical dripping 24
Whispering Grass 21
Whispering Grass 22
Whispering Grass 23
Whispering Grass 24
Whispering Grass 25
Whispering Grass 26
Whispering Grass 27
Woodlikewood 11
Woodlikewood 12
Woodlikewood 13
Woodlikewood 31
Woodlikewood 32
woodlikewood 33
woodlikewood 34
Zarcillo 31
Zarcillo 32
Zarcillo 33
Zarcillo 34
Zarcillo 35
Zarcillo 36
Zebra (horizontal) 21
zebra (horizontal) 22
Zebra (horizontal) 31
Zebra (horizontal) 34
Zebra 23
Zebra 32
Zebra 33
Vertical Lines 21
Vertical Lines 22
Vertical Lines 23
Agate Charcoal Gray 36
Agate Indigo 33
Agate Long 32
Agate Slate Gray 35
Agate Taupe 34
Malachite 31

היי גלוס אקריליק

1120
2020
3030
3101
3136
3200
3202
3572
3788

פולימר

321
PH-01
PH-02
PH-03
PH-06
320
PH-10
PH-18
PH-19
PH-53
PH-54
PH-55
04
11
14
148
151
153
154
166
167
56
61
71
81
87
89
90
94
96
12
245
277
285
297
298
299
44
58
95
05
08
09
15
158
159
160
161
17
20
211
22
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
25
27
271
272
273
274
276
279
28
280
281
288
289
29
290
291
292
294
295
296
30
33
46
47
48
49
51
57
64
65
66
67
69
73
74
75
79
80
82
85
88
93
99

פורנית

V-9001
V-9002
V-9003
V-9004
V-9005
V-9006
V-9007
V-9008
V-9009
V-9010
V-9011
V-9012
V-9013
V-9014
V-9015

מלמין

1416
1423
3102
3130
3162
3199
3207
3234
3607
3702
3730
3802
3870
3904
3930
5165
5600
5602
5640
5646
5650
5651
5660
5722
5730
5731
5732
5950
5986
8500
8600
8700
W-2300
W-2304
W-6301
W-6403
W-6503
W-6504
W-7401
W-7405
W-7406
W-7601
W-8103
W-8104
W-8201
התמונות להמחשה בלבד, לבחירה סופית של הגוון יש להעזר בדוגמאות החומר החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הגוון, הדוגמא ונתוני המוצר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.
משרדי הנהלה ומחסן לוגיסטי
טל': 08-8560333, פקס: 08-8522153
רחוב הקידמה 62 א.ת.צ אשדוד
אולם תצוגה ראשי ומחלקת אדריכלים
טל': 03-5787004, פקס: 03-5787005
רחוב התערוכה 3 נמל תל אביב
אתר זה מקבוצת העין השלישית עסקים